Skip links

Preminuli

  • Sve
  • Osječko-baranjska županija
  • Virovitičko-podravska županija

Željko Jug

Marija Glad

Ivan Pintarić

Marija Šoštarić

Marija Petrović

Ksenija Sajler

Lira Logo

Mirko Pintarić

Snježana Bodiš

Mirjana Smetiško – Rakocija

Lira Logo

Danica Marković

Lira Logo

Slavko Srnec

Marica Habijanac

Lira Logo

Josip Šostarić

Luka Božić

Štefek Bregovec

Lira Logo

Marko Kokorić

Julijana Varga

Josip Vidaković

Lira Logo

Slavko Lukčec