Skip links

Preminuli

  • Sve
  • Osječko-baranjska županija
  • Virovitičko-podravska županija

Jelena Knežević

Miro Kovačić

Snježana Vrcan

Vlasta Velicki

Alojz Španić

Marija Marić

Koviljka Putnik

Dražen Benčina

Dragica Gašo

Marica Popović

Milan Raljić

Željko Lacko

Irma Glad

Željko Dorkić

Ružica Živković

Ruža Baivić

Darinka Lončar

Vlado Marić

Mara Selak

Ivan Jarabek

Ljerka Mišin

Julijana Kištoth

Angelina Piščević

Ana Kos

Vjekoslava Beck-Pavlović

Slavica Relić

Mirko Kaladić

Jelica Đurinić

Dražen Krpata

Josip Kolenko

Brigita Jergović

Dragica Bartulović

Kristijan Zandomeniko

Andrija Nikšić

Slavica Predragović

Kata Vuković

Ivan Brlek

Velimir Majstorović

Milan Biondić

Ana Knežević

Iva Kurtušić

Mario Milak

Marija Rajnović

Franjo Celić

Štefanija Grdić

Alojz Marin

Siniša Dvorski

Mario Novotni

Anto Gubo

Ivan Ingula

Josip Aradi

Stjepan Jančik

Snježana Arvaj

Blagoje Ibraimović

Marija Štefović

Katarina Brođanac

Josip Čordaš st.

Agneza Deže

Antun Karniš

Ivka Saić

Franjo Šuvak

Mladen Viljevac

Jela Tomšić

Ivan Šimara

Ana Flačer – Seka

Ana Pandurević

Ivica Geršić – Ićo

Zdenka Sever

Margita Španić

Anica Jasnić

Verka Ibriks

Minka Sedlaček

Zdenka Hečimović

Vasilj Kudjerski

Kata Buljan

Miroslav Milinović

Jela Neveli

Luka Kučan

Marta Kolgjeraj

Katarina Holec

Ana Špoljarac

Danica Košutić

Katica Brašnić – Eži

Marta Božić

Nikola Janjanin

Mira Ivanović

Dragutin Rajnović

Mirko Mrazović

Ivan Viljevac

Ivan Tomšić

Dragica Rupert

Ana Foriš

Anđa Mijić

Katarina Šokac

Jelica Crljen

Kata Mandić

Ana Mihoković

Jana Lukačević

Marica Rak

Ljubica Arbanas