Skip links

Preminuli

  • Sve
  • Bjelovarsko-bilogorska županija
  • Osječko-baranjska županija
  • Virovitičko-podravska županija

Josip Krmpotić, subota 02.12. u 14:30h, Cabuna

Tihomir Horvat, subota 02.12. u 13:00h, Virovitica

Katarina Božić, petak 01.12. u 14:30h, Virovitica

Franjo Dijaković, četvrtak 30.11. u 13:00h, Otrovanec

Marija Milković, srijeda 29.11. u 14:15h, Gradina

Darko Bojić, srijeda 29.11. u 14:30h, Virovitica

Štefanija Rumenjak, srijeda 29.11. u 12:45h, Rušani

Ida Alojzija Muhar, srijeda 29.11.2023. u 12:30h, Gornjogradsko groblje Svete Ane, Osijek

Julka Janjanin, petak 24.11. u 12:30h, Vladimirovac

Milka Mihelčić, petak 24.11. u 14:30h, Virovitica

Lela Matek, srijeda 22.11. u 14:30h, Virovitica

Jozefina Cemović, petak 24.11.2023. groblje Donji grad, Osijek

Mirjana Radić, utorak 21.11.2023. u 15:00 sati, groblje Bizovac

Darinka Slekovec, ponedjeljak 20.11. u 13:30h, Virovitica

Dragica Puljić, petak 17.11. u 14:30h, Lukač

Ana Lukić, četvrtak 16.11. u 13:00h, Virovitica

Dušan Bošković, petak 17.11.2023. u 13:00 sati, groblje Petrova Slatina

Milica Skender, petak 17.11.2023. u 14:00 sati, Centralno groblje, Osijek

Slavko Fereža, utorak 14.11. u 13:00h, Sedlarica

Vukosava Vendling, četvrtak 16.11.2023. u 11:50 sati, Centralno groblje, Osijek

Milko Brdarić, ponedjeljak 13.11. u 12:45h, Rušani

Vojislav Franić, utorak 14.11.2023. u 12:50 sati, groblje Retfala, Osijek

Đurđica Tatić, Osijek

Mato Biondić, četvrtak 09.11. u 14:00h, Suhopolje

Tomislav Maras, subota 11.11.2023. u 11:00 sati, groblje Svete Ane, Osijek

Ernest Kiš, srijeda 08.11. u 13:00h, Daruvar

Adam Gyorko, utorak 07.11. u 14:30h, Virovitica

Radmila Salopek, utorak 07.11. u 13:30h, Virovitica

Ivo Mijatović, srijeda 08.11.2023. u 11:40 sati, groblje Retfala, Osijek

Zdravko Ivanović, ponedjeljak 06.11. u 14:00h, Pitomača

Lidija Reponj, ponedjeljak 06.11. u 13:30h, Virovitica

Janja Sesar, utorak 07.11.2023. u 12:50 sati, groblje Svete Ane Osijek

Ivan Šemovčan, utorak 31.10. u 14:30h, Okrugljača

Ruža Lukačević, petak 27.10. u 14:30h, Brezovica

Ana Magdić, utorak 24.10. u 13:30h, Pitomača

Zoran Kertiz, srijeda 25.10.2023. u 13:20 sati, Centralno groblje Osijek

Mario Špondreht, subota 21.10. u 13:00h, Virovitica

Tereza Horvat, četvrtak 19.10. u 13:00h, Dinjevac

Dino Bura, petak 20.10.2023. u 11:50h, Katoličko groblje Tenja

Tomislav Pospišek, utorak 17.10. u 14:30h, Gradina

Slavka Kojić, ponedjeljak 16.10. u 13:30h, Vladimirovac.

Miroslava Nikolašević, utorak 17.10.2023. u 12:00 sati, Centralno groblje Osijek

Dragan Apfentaller, subota 14.10. u 13:00h, Slavonska Pivnica

Ivan Večera, subota 14.10. u 13:00h, Rušani

Marija Horvat rođ. Sviličić, petak 13.10.2023. u 12:20 sati, groblje Svete Ane Osijek

Franjo Johum, četvrtak 12.10.2023. u 14:00h, mjesno groblje Ivanovac

Rada Radosavljević, petak 13.10.2023. u 16:00 sati, Suha Mlaka

Mirko Adžić, ponedjeljak 09.10.2023. u 17:00h, Gradsko groblje Valpovo

Marko Lacko, utorak 10.10. u 16:00h, Lukač

Ana Vukojević, utorak 10.10.2023. u 13 sati, Ratkov Dol

Ana Bakale, ponedjeljak 09.10. u 15:00h, Velika Babina Gora

Ivan Gnand, subota 07.10. u 14:45h, Budakovac

Marija Mikšić, subota 07.10. u 13:00h, Pitomača

Katarina Horvat, subota 07.10. u 12:00h, Virovitica

Damir Šajn, četvrtak 05.10. u 14:00h, Pitomača

Loris Vukšić, srijeda 04.10. u 14:30h, Detkovac

Ana Kućan, utorak 03.10. u 13:00h, Virovitica

Ivo Tot, ponedjeljak 02.10. u 14:00h, Turnašica

Ištvan Sić, ponedjeljak 02.10.2023. u 11:30h, Centralno groblje

Stanko Boroša, srijeda 27.09. u 14:30h, Virovitica

Slavica Vašarević, utorak 26.09. u 14:30h, Virovitica

Ankica Kuzmanić-Šarac (Zlata)

Nuraga Sejdinović, utorak 26.09.2023. u 11:40h, Muslimansko groblje (Bikara)

Minka Špoljarić, ponedjeljak 25.09. u 14:30h, Virovitica

Anđelka Kovač, ponedjeljak 25.09. u 14:00h, Sedlarica

Vesna Jakić, subota 23.09. u 12:00h, Žlebina

Nada Mijatović, subota 23.09. u 11:50h, Centralno groblje Osijek

Roza Relić rođ. Veršec, petak 22.09. u 14:30h, Virovitica

Cvijeta Trbović, četvrtak 21.09. u 12:30h, Lipovac

Marija Golik, srijeda 20.09. u 15:00h, Katoličko groblje Čepin

Stjepan Balog, utorak 19.09.2023. u 15:00h, Ernestinovo

Vukosava Mrković, utorak 19.09. u 12:00h, groblje Antunovac

Terezija Erdeljić, ponedjeljak 18.09. u 12:30h, groblje Novi grad, Osijek

Ružica Kirin, utorak 19.09.2023., Zagreb

Sofija Dmitrić, subota 16.09. u12:00h, mjesno groblje Darda

Mijo Ronik, subota 16.09. u 12:00h, Virovitica

Zlatica Koprivnjak, petak 15.09. u13:20h, Centralno groblje Osijek

Justa Posavac, petak 15.09. u 14:00h, Turnašica

Marijanka Deak, četvrtak 14.09. u 14:30h, Turanovac

Josip Ščrbak, četvrtak 14.09. u 13:00h, Bušetina

Terezija Bartovšćak, srijeda 13.09. u 14:30h, Špišić Bukovica

Marija Radanović, četvrtak 14.09. u 15:00h, Daruvar

Borivoj Dželajlija, ponedjeljak 11.09. u 14:30h, Naudovac

Bosiljka Žarković, četvrtak 07.09. u 15:00h, Koreničani

Ivan Krolo, subota 09.09.2023. u 12:30h, Centralno groblje Osijek

Mara Barišić, utorak 05.09. u 14:30h, Lozan

Ruža Mršić, utorak 05.09. u 11:50h, Katoličko groblje Tenja

Manda Kovačević, subota 02.09. u 13:30h, Gradina

Mladenko Prajo, subota 02.09. u 15:00h, Lukač

Zvonko Lacko, subota 02.09. u 12:00h, Lukač

Miro Glavaš-Kiro, subota 02.09.2023. u 13:00h, groblje Ernestinovo

Ana Kozjak, četvrtak 31.08. u 14:30h, Virovitica

Anđela Radelić, utorak 29.08. u 14:00h, Pitomača

Miroslav Popovski, srijeda 30.08. u 13:00h, Gradsko groblje Valpovo

Ivica Brkić, utorak 29.08. u 15:00h, groblje Bizovac

Miroslav Radovanović, srijeda 30.08. u 12:20h, Centralno groblje Osijek

Mile Vujnović, ponedjeljak 28.08. u 10:45h, Detkovac

Franjo Komar, subota 26.08. u 13:00h, Turnašica

Ivan Gromilovic, petak 25.08. u 14:30h, Veliko Polje

Marica Bedeković, petak 25.08. u 14:00h, Pitomača