Skip links

Ukop u Osijeku

Pogrebni centar Lira
Prolaz Josipa Leovića 5
31000 Osijek
radno vrijeme
ponedjeljak – petak 7-19h
Dežurni telefon
098 271 241