Skip links

Solo truba

Solo truba

1.    Ave Maria
2.    Djevice nevina
3.    Bliže o bože moj
4.    Zdravo djevo
5.    Milost
6.    Na nebu zora rudi
7.    Majko naša
8.    Lijepa si lijepa
9.    Spasitelju dobri Isukrste
10. Duga cesta
11. Kakav prijatelj je Isus
12. U bogu mirno spavaj
13. Isuse laku noć
14. Isuse naš premili
15. Čuj nas majko
16. Božanskog srca
17. Krist na žalu
18. Kao košuta
19. Kraljice neba raduj se

Prigodne

1.    Fala
2.    Tišina
3.    Pjesma Anđela
4.    Marcija Fuebre
5.    Na grobu cvijetak plavi
6.    Slatko drijemaj
7.    Majko jedina
8.    Oprosti mi pape
9.    Još uvijek sanjam da smo zajedno
10. Ružo moja crvena
11. Tebi majko misli lete
12. Oj ti dušo moje duše
13. My way
14. Nabucco (Zbor Židova)
15. Adagio (T.Albinoni)
16. Ave Verum (W.A..Mozart)
17. Serenada (F.Schubert)
18. Air (J.S.Bach
19. Na te mislim
20. Ne klepeći nanulama
21. Majko stara
22. Podravska krv
23. Suze za zagorske brege
24. Jedan dan života
25. La paloma
26. Otišo je otac moj polako
27. Tihe noći moje zlato spava
28. Vehni vehni fiolicja
29. Podravino moja mila
30. Kad bi ove ruže male
31. Teško mi je zaboraviti tebe
32. Lili Marlen
33. Kristinka
34. Oj mladosti moja
35. Lijepa naša domovino
36. Titanic

Korizmene

1.    Stala majka
2.    Počinje se strašna muka
3.    Prosti moj Bože
4.    Isuse daj da pjevam
5.    Milosti je čas

 

Količinu pjesama i pjesme koje želite iz ponuđenog repertoara odaberite sami. Protokol se dogovara izravno prije ceremonije s glazbenikom.